Hvem er Veifinneren?

Veifinneren organisasjonsrådgivning og analyse er et foretak som tilbyr bistand i forbindelse med omstillinger samt evalueringer av organisasjonsforhold og arbeidsmiljø.

Firmaet er et enkeltmannsforetak drevet av Einar Brandsdal, som ved siden av seks års erfaring som forsker og universitetslærer i Administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, har 24 års erfaring fra ledelse og rådgivning innenfor organisasjonsutvikling og omstilling i Statoil og StatoilHydro.

 

Omtale av meg selv

Jeg takket i 2009 ja til StatoilHydros tilbud om tidligpensjon. Min kompetanse og erfaring bør komme andre til nytte. Jeg har derfor valgt å dele min erfaring med bedrifter og organisasjoner som opplever ulike typer utfordringer i egen organisasjon og trenger hjelp til å håndtere disse.

Ved siden av å drive Veifinneren har jeg en deltidsstilling som førstelektor ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger. Der er jeg ekstern veileder for mastergradsstudenter i endringsledelse.

Hver torsdagskveld er jeg også quizmaster på Bakgaarden Pub i Sandnes

Kompetanse og erfaring

Bakgrunn:
 • Hovedfag Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap/Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB 1978
 • Vit.ass. under studiet.
 • 1979 Vit.ass./forsker Byforskningsprogrammet, Interkommunalt samarbeid, Fylkesdelplanplanlegging
 • 1980- Amanuensis Regionalvitenskap, UiB
 • 1984-1985 Førsteamanuensis Administrasjon og organisasjonsvitenskap
 • 1985-2008 Prosjektleder, avdelingsleder og spesialrådgiver organisasjonsutvikling i Statoil/StatoilHydro
 • 2008-2009 Fungerende organisasjonsdirektør StatoilHydro
 • Mai 2009 – Tidligpensjonist. Driver Veifinneren organisasjonsrådgivning og analyse, veileder UiS, Quizmaster Pub
Faglige interesseområder:
 • Endringsprosesser i organisasjoner
 • Organisasjonsklima og arbeidsmiljø
 • Organisasjonsanalyser og evalueringer
 • Konsekvensanalyser og risikovurderinger
 • Medvirkning og samarbeidsmodeller
 • Styringssystemer
 • Har – og vil fortsatt pleie et faglig nettverk innenfor Statsvitenskaplige fag (aktiv som arrangør av Solaseminaret)
Metodisk kompetanse:
 • Utforming, gjennomføring og analyse av medarbeiderundersøkelser og andre typer spørreundersøkelser
 • Kvantitativ metode – erfaring som metodelærer og har SPSS-kompetanse
 • Kvalitativ metode: Observasjoner, gjerne basert på teamprosesser
 

Fritidsinteresser

Med bosted i Sandnes og hytte i Vest Jotunheimen er det gode forhold for å dyrke min hovedinteresse – fjell og friluftsliv.

Sandnes kommune har fantastiske turområder innenfor kommunegrensene. Under et stort arrangement på Røros i forbindelse med friluftslivets år i Norge, ble Sandnes valgt til Norges friluftskommune nr. 1 i 2005. Utmerkelsen dreide seg om den kommunen som best la forholdene til rette for at innbyggerne kan bruke muligheten for et godt og helsefremmende friluftsliv.

Utmerkelsen var velfortjent og har medført at vi har et aldeles utmerket stisystem bare minutter utenfor huset. Det vet jeg å benytte meg av. Frafjord og Bjerkrheimsheiene er heller ikke langt unna. Turene starter gjerne med utgangspunkt i Hunnedalen. Nevnes må også Jærstrendene, som er på sitt beste som turalternativ når kulingen raser, regnet høljer og det er umulig å ferdes i fjellet. Sydvest og regntøy kjøpt på Bryggen i Bergen er da det riktige klesvalget for noen kilometers vandring langs brummende hav.

Kjekt er det også å spenne på seg rulleskiene og benytte gode sykkelstier i Sandnes og omegnskommunene.

Toppene i Jotunheim er likevel førstevalget når det er mulig å ta en uke fri.