Evalueringer

En evaluering er en systematisk og uavhengig vurdering av et prosjekt, program, organisasjon, tema eller strategi i forhold til forhåndsbestemte kriterier som måloppnåelse, resultater, relevans, kostnader og bærekraft. Det finnes forskjellige evalueringsmetoder:

  • Prosjekt- og programgjennomganger
  • Organisasjonsgjennomganger og analyser
  • Tematiske og/eller strategiske evalueringer
  • Observasjonsbesøk

Evaluering er viktig for fremdrift, justering og oppfølging av et prosjekt, samt for læring og motivasjon i en organisasjon.

Veifinnerens spisskompetanse ligger i å utforme og gjennomføre spørreundersøkelser og intervjuer som hjelpeverktøy i evalueringsarbeidet.