Styringssystemer

Veifinneren kan bistå med:

  • Rådgivning ifm. utforming og omlegging av styringssystemet
  • Utarbeidelse av styrende dokumentasjon som beskriver styringssystemet
  • Utarbeidelse av organisasjonsdokumenter
  • Formidling av styringssystemet

Jeg har stor ydmykhet i forhold til utforming og vedlikehold av styringssystemer.

Arbeidet krever at ledelsen er tett på, samtidig som arbeidet med styringssystemet må involvere brukerne, det vil i første rekke si førstelinjeledere og vanlige medarbeidere.

Gjennom styringssystemet fastlegges hvem som skal gjøre hva med hvilket mandat og på hvilken måte. Dette er rein organisasjonsutvikling. Samtidig skal styringssystemet innholde krav til virksomhetsstyring, beskrivelse av verdier, ledermodeller og systemer for kontroll og læring. I dette arbeidet kreves god kjennskap til myndighetskrav og andre eksterne krav. Å utarbeide et enkelt og velfungerende styringssystem er så langt fra hurtigfiksmiks som det går an å komme. En forutsetning for at eksterne skal kunne bistå i slikt arbeid, er at det avsettes romslig med tid og kompetente interne ressurser.