Tillit og samarbeid

"Nordmenn mest tillitsfulle: Tilliten i det skandinaviske velferdssystemet er helt unik, og det lønner seg"

Dette er overskriften i en artikkel i Aftenposten i 2007.

http://www.aftenposten.no/viten/article2017349.ece

De danske forskerne bak boken "Social Kapital. En Introduktion", Gert Tinggaard Svendsen og Gunnar Lind Haase Svendsen ved universitetet i Århus mener at den høye graden av tillit vi har til hverandre i Norden kan bidra til å forklare regionens høye levestandard.
"Samtidig er det i de nordiske landene en sterk frihandelstradisjon helt tilbake til vikingetiden, hvor ikke noe ble skrevet ned, og hvor man derfor var nødt til å basere handler på at et ord er et ord, sier Tinggaard Svendsen til Ugebrevet A4."
Gode tillits- og samarbeidsforhold og omstilling etter ”Den norske modellen” innenfor arbeidslivet blir av flere forskere – ved siden av relativt lave lønner for høyt utdannet arbeidskraft, trukket fram som forklaring på at Norge ligger på topp mht produktivitetsutvikling og ro i arbeidslivet. Dette til tross for hyppige omstillinger og svakere stillingsvern enn i land det er naturlig å sammenligne seg med.

Tillit er fundamentet for vellykkede omstillinger. Virksomheter kan være så store og så rike de vil og kjøpe det meste på markedet; En konkurransefaktor lar seg aldri kjøpe - tillit mellom ledelse og arbeidstakere og tillit mellom dem som samarbeider innad og utad i virksomheten, jfr. artikkel under "Det faglige hjørnet".

Veifinneren legger vekt på å kartlegge tillitsforhold både før, underveis og etter omstillingsprosesser. Endringsmodellen som legges til grunn for vår anbefalte måte å organisere og gjennomføre omstillingsprosesser på, er vist i figuren under. Alle tre broene påvirker tillitsforholdene.


Bilde